Retina Kanaması

Retina Kanaması

Retina Kanaması

Retina kanaması, gözün arkasında yer alan ve ışığı almaktan sorumlu olan retinanın bir bölgesinde oluşan kanamadır. Kanama arterlerden, venalar veya kılcal damarlardan gelebilir.

Okuler travma veya sistemik bir hastalığa bağlı olan retina kanamaları tek veya çift taraflı görülebilir. Oluşma yaşı farklılık gösterir. Retina kanamaları sıklıkla retina ve koroidin inflamasyonu ile ilişkilidir ve çoğu zaman buna retinanın ayrılması eşlik eder. 

Etiyolojisi

  • Kan damarlarını etkileyen dolaşım bozuklukları – Hipertansiyon, hiperviskozite, böbrek hastalıkları

  • Kanın pıhtılaşma anormallikleri - Kandaki trombosit sayısının azalması, vücutta azalmış K vitamini seviyeleri, karaciğer hastalığı, lösemi

  • Retinanın veya altta yatan koroidin iltihaplanmasına neden olan herhangi bir enfeksiyon - FIP, toksoplazmoz, mantar enfeksiyonları ve septisemi

  • Retina kanamaları bazen gözde yapılan operasyonlardan ve manipülasyonlardan sonra da meydana gelebilir.

  • Retinada veya koroidde ortaya çıkan veya bu dokulara başka bir yerden yayılan herhangi bir tümör, potansiyel olarak retina içinde kanamaya neden olabilir.

  • Okuler travma

  • Boğulma

Tanı

Sistemik anormalliklerin belirlenebilmesi için genel klinik muayene yapılmalı ve tam anamnez alınmalıdır. Bazı retina kanamaları belirgindir, bazılarının görülmesi zor olabilir ve kapsamlı bir oftalmik muayene gerekir.

Kedide retina kanamaları teşhis edildikten sonra, altta yatan hastalıkları belirlemek için genellikle detaylı bir araştırma yapılması gerekir. (Tam kan sayımı, biyokimyasal parametreler, kan basıncı ölçülmesi vs.)

Tedavi

Tedavi genellikle kanamanın primer nedenine yönelik yapılmalıdır. Hipertansiyon varsa kan basıncını düşürmek için ilaçlar verilir. Kan basıncı kontrol edilirken, retinaya verilen hasarı azaltmak için sistemik anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

 Belirli enfeksiyonlar için antibiyotik ve antifungal tedavi, pıhtılaşma sorunları için K vitamini tedavisi veya kan transfüzyonu, hiperviskozite ve diğer dolaşım bozuklukları için intravenöz sıvıların verilmesi, ağır yaralanmış gözlerin veya tümörlü gözlerin ameliyatla alınması gibi yöntemler kullanılabilir.

Retina kanamalarına bulaşıcı hastalıklar neden olmuyorsa, kanamaların neden olduğu herhangi bir inflamasyonu azaltmak için sistemik kortikosteroidler verilebilir.

Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAID'ler) bu durumda kullanılmadığına dikkat etmek önemlidir çünkü bunlar trombosit fonksiyonunu değiştirebilir ve potansiyel olarak kanamaları daha da kötüleştirebilir.


Geçen Haftanın Kedileri