Neonatal İzoeritrolizi

Neonatal İzoeritrolizi

Neonatal izoeritroliz (Nİ) yenidoğan yavru kedilerin eritrosinlerinin; doğal olarak oluşan maternal antikorların kolostrum yoluyla aktarılmasından dolayı immun aracılı tahribatından kaynaklanmaktadır.
Etiyoloji ve Patofizyoloji:
Kedilerin üç farklı kan grubu tipi vardır. Bunlar A, B ve AB’dir. A tipi en yaygın olanırı. AB tipi ise nadirdir. Kan gruplarının prevalansı farklı kedi ırklarına göre değişir. Siyam, Birman, Tonkinese ve Oryantal cinsler yalnızca A tipi kan grubudur. Yerli kısa ve uzun tüylü kedilerin çoğu A tipidir (> %75). B tipi kan grubu ise British Shorthair, Devon Rex, Persian, Ankara Kedisi ve Türk Van Kedisi gibi bazı ırklarda en sık görülen kan grubudur.
Tüm B tipi kediler 3 aylıktan sonra doğal olarak ortaya çıkan anti-A alloantikorları yüksek seviyelere sahiptir. Bununla birlikte A tipi kedilerin sadece üçte biri doğal olarak ortaya çıkan anti-B alloantikorlara sahiptir ve genellikle düşük seviyelerdedir. Neonatal izoeritrolizi; B tipi bir dişi ile A veya AB tipine sahip bir erkek eşlendiğinde, A tipi veya AB tipi yavru kedi ürediğinde oluşur. Yavru kedi anneden kolostrum emdiğinde maternal anti-A antikorları yavru kediye geçer. Anti-A antikorları yavru kedinin eritrosit yüzeyindeki antijenik belirleyicileri tanır ve anemiye yol açan intra ve ekstravasküler hemolize neden olur. Kolostrumdaki maternal antikorlar sadece ilk 16 saat boyunca yavru kedilere transfer edilir. Bu süreden sonra bağırsak mukozası immunoglobulin emilimi için geçirgenliğini kaybeder.
Tanı:
Fiziksel muayene bulguları: Nİ’li yavru kediler tipik olarak sağlıklı doğar. Emdikten sonra birkaç saat içinde klinik bulgular gelişir. Bazı yavru kediler aniden ölürken bazıları zamanla beslenmeyi bırakır ve zayıflamaya başlar. Diğer anormallikler arasında soluk mukoza membranları, ikterus, taşikardi, taşipne, hemoglobinüri ve kuyruk ucu nekrozu sayılabilir.
Tam kan sayımı: Anemi gözlenir.
Irk yatkınlığı: British Shorthair, Persian, Devon Rex, Cornish Rex, Turkish Van, Turkish Angora gibi B tipi kan grubu görülme sıklığı daha yüksek olan ırklarda daha yaygındır.
Spesifik Tedavi:
Klinik belirtiler fark edildiğinde yavru kediler annesinden alınmalı ve 24 saatten önce emzirmeye izin verilmemelidir. Kolostrumdan gelen antikorlar 12-24 saatlik yaşlarda emilir. Bu süre zarfında yeni doğanlar ticari tipte bir süt ikamesi veya A tipi bir anneden alınmış kolostrum ile beslenebilir. Şiddetli anemi veya klinik belirtileri olan yavru kedilerde kan transfüzyonu düşünülmelidir.
Destek Tedavi:
Kedi yavrularına oksijen tedavisi, termal destek ve tüp ile besleme gibi destekleyici tedaviler uygulanabilir.
Prognoz:
Tedavi altındaki hastalarda bile ölüm oranı yüksektir. Etkilenen yavru kedilerin çoğu yaşamın ilk haftasında ölür.
Önleyici Tedbirler:
B tipi annenin A veya AB tipi babayla eşleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Eşleştirilmesi istenen kedilere kan grubu tahlili yapılmalıdır. B tipi bir anneyi A veya AB tipi bir babayla eşleştirme kararı verilirse yavru kediler yaşamın ilk 24 saati için annenin yanından uzaklaştırılmalıdır.

Geçen Haftanın Kedileri