Kedilerde Vasküler Ring Anomalisi

Kedilerde Vasküler Ring Anomalisi

Vasküler Ring terimi; aortik ark kompleksinin anormal gelişimi neticesinde ortaya çıkan ve trakeoözefageal bası bulguları ile kendini gösteren vasküler anomalileri tarif etmekte kullanılmaktadır. Fötusun normal gelişimi sırasında bir seri arteriyel arklar (kemerler) gelişir. Bunlar daha sonra majör torasik arterleri oluşturmak için selektif olarak kıvrımlar oluşturur.  Konjenital kalp hastalıklarının %1-2’sini kapsayan bu patoloji; yenidoğanlarda havayolu obstrüksiyonu yaratan en önemli etkenlerden birini teşkil etmiş olup klinik bulguların şiddeti kompresyonun derecesine göre değişmektedir.
Semptomlar: Çoğunlukla büyümekte olan yavru kedilerde katı gıdalara geçiş döneminde, yani 2,5-3 aylıkken, semptomlara yol açar. Bazen yenidoğanlarda sütün regürjite edildiği gözlenir. Peristenoik özefagusun dilatasyonuna neden olur. Dilatasyon çoğunlukla büyüktür ve kaplumbağa boynu şeklinde belirlenebilir. Regürjitasyon; klinik bulguları için de en önemlisidir fakat her hastada regürjitasyon gözlemlenmeyebilir. Bazı hastalarda disfaji görülebilmektedir. Disfajiye bağlı hayvanlar bodur kalır. Dilate olmuş gıda ile dolu özefagus segmenti trakea üzerine basınç yapınca dispne gelişebilir. Servikal bölgede dilate olmuş özefagus saptanabilir. Torasik oskültasyonda aspirasyon pnömonisi belirlenebilir. Ender olarak Patent Duktus Arteriozis’e bağlı üfürümler duyulabilir.
Teşhis: Kontrast radyografi diyagnostiktir. Endoskopik muayene, floroskopi ile özofagus motilitesi belirlenir.
Tedavi: Tedavi genellikle operatif müdahaledir.

Geçen Haftanın Kedileri