Kedilerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında L-Lysine Kullanımı

Kedilerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında L-Lysine Kullanımı

Kedilerde üst solunum sistemi enfeksiyonlarına oldukça sık rastlanmaktadır ve semptomları hapşırma, burun akıntısı, göz akıntısı, iştahsızlık, ateş olarak karşımıza çıkar. Antibiyotik ve antiviral ilaçlardan oluşan geleneksel tedavilere ek olarak, sıklıkla L-Lysine desteği de semptomların ortadan kaldırılması ve hastalığın tekrarlanmasının önüne geçmek için önerilmektedir. Son yapılan bir çalışma, kedi hastanesinde çalışan veteriner hekimlerin %90’ından fazlasının L-Lysine kullanımını önerdiğini göstermektedir.
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına ne neden olmaktadır?
Üst solunum yolu enfeksiyonları viral veya bakteriyel etkenler sonucunda şekillenir. Kedilerde üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu en sık görülen iki viral etken Herpes ve Calici virüstür. Bakteriyel enfeksiyonlar ise genellikle Mycoplasma pneumoniae, Bordotella bronchiseptica ve Chlamydia psittaci’den kaynaklanmaktadır.
Yürütülen çalışmalar ile L-Lysine desteğinin etkisiz ve potansiyel tehlike yarattığını görülmüştür. Herpes virüs-1’in neden olduğu enfeksiyonlar üzerinde yapılan bir çalışmada L-Lysine kullanımının kedilerin Herpes enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavi edilmesinde etkisiz olduğu ortaya koyulmuştur. L-Lysine’in klinik bulguların gerilemesini sağlamadığı ve hastalığın semptomlarının tedavisinde yardımcı olmadığı görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda L-Lysine’in antiviral özellik taşımamasının yanında, arjinin seviyesini azalttığını görmüştür. Arjinin; yara iyileşmesi, böbreklerin atık maddeleri uzaklaştırmasına yardımcı olması, immun ve hormonal fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması gibi birçok farklı fonksiyona sahip bir esansiyel aminoasittir. Kediler bu aminoasitleri sentezleyemez ve arjinin yetmezliğinde hiperamonyakemi gibi ölümcül olabilecek durumlar ortaya çıkabilir.
Son ve en önemli olarak, kedilerde yürütülen birçok klinik çalışma L-Lysine’in Herpes virüs enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisinde etkisiz olmasının yanı sıra, L-Lysine kullanan bazı hastalarda enfeksiyon frekansının ve hastalık semptomları ve seyrinin şiddetinin arttığını göstermiştir.
L-Lysine kullanmayı bırakmalı mısınız?
Yürütülen çalışmaların sonucunda L-Lysine kullanımının etkili olduğuna dair herhangi bilimsel bir kanıtı bulunmaması sebebi ile en kısa sürede bırakılması önerilmektedir. American Association of Feline Practitioners eski kurul üyelerinden Fern Crist, DVM, çalıştığı 30 yıl boyunca L-Lysine kullandığı kedilerin sayısının hatırlayamadığı kadar fazla olduğu ancak bu bulgular sonucunda kullanmayı bıraktığını, Just Cats Naturally’nin sahibi olan kedi veteriner hekimi Dr. Andrea Tasi ise bir fark yaratmadığını gördükten sonra L-Lysine kullanımını artık önermediğini belirtmiştir.

Geçen Haftanın Kedileri