Kedilerde Meme Bezi Hiperplazisi

Kedilerde Meme Bezi Hiperplazisi

Meme bezi hiperplazisi, meme dokusunun aşırı büyümesi ve meme bezlerinde genişlemiş kitlelerin varlığı ile karakterize iyi huylu bir hastalıktır. Hastalık daha sıklıkla genç, cinsel açıdan aktif, siklus içinde olan veya hamile dişilerde görülürken,  kısırlaştırma sonrası her iki cinsiyette de teşhis edilmektedir. Yine progestojenlerin uygulandığı kedilerde cinsiyet ayrımı olmaksızın gözlemlenebilir.

Belirtiler ve Tipler

Bir veya daha fazla meme bezinin genişlemesi veya göğüste ve karın bölgesinde sert, ağrısız kitleler şeklinde görülür.

Nedenler

  • İkincil olarak progesteron etkisine bağlı olarak
  • Kısırlaştırdıktan sonra; progesteron, büyüme hormonu veya prolaktin ile ilişkili olarak
  • Yüksek kan progesteron seviyeleriyle; yumurtlama indüksiyonundan sonra 40-50 gün boyunca gebelik gelişmemiş bir dişi kedide yalancı gebelik nedeniyle veya gebelik dönemindeki kedilerde 
  • Reçeteli progestojenin uygulamalarıyla ilişkili olarak görülmektedir.
  • Antiandrojenik ilaç kullanımı (nadiren)

 

Teşhis

Veteriner hekimin güvenilir bir tanı koymak için çeşitli olasılıkları ayırt etmesi gerekecektir. Meme dokusundan ince iğne aspirasyon yöntemiyle elde edilecek sıvının laboratuvar analizi ve yine meme bezinden yapılan biyopsi, aşırı doku büyümesinin kesin nedenini ve büyümenin aslında iyi huylu veya malign (kanserli) karakterli bir yapı olup olmadığını belirlemekte son derece etkilidir . Mastitis (meme bezlerinin enfeksiyonu) genellikle palpasyonda ağrılı ve yanısıra lokal ve sistemik ısı artışı ile karakterizedir. Memeden elde edilen sıvıda enfeksiyon etkenlerinin bulunamaması mastitisi ekarte eder.

Tedavi

Hiperplazi yüksek progesteron düzeylerinden kaynaklanıyorsa, hormon düzeyi hayali gebelik veya gebeliğin sonunda düştükçe memelerdeki genişleme azalacaktır. Progesteron düzeylerini kalıcı olarak düşürmek için, ovariyohisterektomi düşünülebilir. Genişleme, reçeteli progestojenlerin kullanımı ile ilişkili ise, ilaç çekilmesinden sonra kitlelerde de zamanla gerileme gözlemlenecektir.

Yine kısırlaştırma sonrası hiperplazi kendiliğinden çözülecektir. Ancak kedinin yaşam kalitesi olumsuz etkileniyor ve günlük rutini aksıyorsa veteriner hekim progesteron reseptör blokerleri veya prolaktin inhibitörleri reçete edebilir.

Yaşam ve Yönetim

Kısırlaştırılmamış kedilerde nüks olasılığı yüksektir. Üreme sisteminin diğer anormal durumları ile meme hiperplazisi arasında herhangi bir korelasyon olduğu bilinmemektedir.

 

 

Meme bezi hiperplazisi, meme dokusunun aşırı büyümesi ve meme bezlerinde genişlemiş kitlelerin varlığı ile karakterize iyi huylu bir hastalıktır. Hastalık daha sıklıkla genç, cinsel açıdan aktif, siklus içinde olan veya hamile dişilerde görülürken,  kısırlaştırma sonrası her iki cinsiyette de teşhis edilmektedir. Yine progestojenlerin uygulandığı kedilerde cinsiyet ayrımı olmaksızın gözlemlenebilir.

Belirtiler ve Tipler

Bir veya daha fazla meme bezinin genişlemesi veya göğüste ve karın bölgesinde sert, ağrısız kitleler şeklinde görülür.

Nedenler

  • İkincil olarak progesteron etkisine bağlı olarak
  • Kısırlaştırdıktan sonra; progesteron, büyüme hormonu veya prolaktin ile ilişkili olarak
  • Yüksek kan progesteron seviyeleriyle; yumurtlama indüksiyonundan sonra 40-50 gün boyunca gebelik gelişmemiş bir dişi kedide yalancı gebelik nedeniyle veya gebelik dönemindeki kedilerde 
  • Reçeteli progestojenin uygulamalarıyla ilişkili olarak görülmektedir.
  • Antiandrojenik ilaç kullanımı (nadiren)

 

Teşhis

Veteriner hekimin güvenilir bir tanı koymak için çeşitli olasılıkları ayırt etmesi gerekecektir. Meme dokusundan ince iğne aspirasyon yöntemiyle elde edilecek sıvının laboratuvar analizi ve yine meme bezinden yapılan biyopsi, aşırı doku büyümesinin kesin nedenini ve büyümenin aslında iyi huylu veya malign (kanserli) karakterli bir yapı olup olmadığını belirlemekte son derece etkilidir . Mastitis (meme bezlerinin enfeksiyonu) genellikle palpasyonda ağrılı ve yanısıra lokal ve sistemik ısı artışı ile karakterizedir. Memeden elde edilen sıvıda enfeksiyon etkenlerinin bulunamaması mastitisi ekarte eder.

Tedavi

Hiperplazi yüksek progesteron düzeylerinden kaynaklanıyorsa, hormon düzeyi hayali gebelik veya gebeliğin sonunda düştükçe memelerdeki genişleme azalacaktır. Progesteron düzeylerini kalıcı olarak düşürmek için, ovariyohisterektomi düşünülebilir. Genişleme, reçeteli progestojenlerin kullanımı ile ilişkili ise, ilaç çekilmesinden sonra kitlelerde de zamanla gerileme gözlemlenecektir.

Yine kısırlaştırma sonrası hiperplazi kendiliğinden çözülecektir. Ancak kedinin yaşam kalitesi olumsuz etkileniyor ve günlük rutini aksıyorsa veteriner hekim progesteron reseptör blokerleri veya prolaktin inhibitörleri reçete edebilir.

Yaşam ve Yönetim

Kısırlaştırılmamış kedilerde nüks olasılığı yüksektir. Üreme sisteminin diğer anormal durumları ile meme hiperplazisi arasında herhangi bir korelasyon olduğu bilinmemektedir.

 

 

Geçen Haftanın Kedileri