KHEDİ - KEDİLERDE KOLANJİT /KOLANJİOHEPATİT SENDROMU (CCHS)

KEDİLERDE KOLANJİT /KOLANJİOHEPATİT SENDROMU (CCHS)

Kedilerde en sık görülen inflamatuar karaciğer hastalıklarından biridir. Kedilerdeki safra ve pankreatik kanallar arasındaki anatomik farkın, köpeklerle karşılaştırıldığında uzun süre altta yatan bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Kedi CCHS duodenum, pankreas ve böbreklerde (kronik interstisyel nefrit) inflamatuar süreçlerle birlikte bulunur. CCHS'li kedilerde, eşzamanlı infiltratın ağırlıklı olarak nötrofilik, lenfositik veya lenfoplazmositik olup olmadığı veya aktif olarak safra kanalı yıkımını içerip içermediği gibi birçok eş zamanlı durum tanımlanmıştır.

CCHS ile ilişkili bozuluklar arasında bakteriyel enfeksiyonlar, septisemi, kolesistit, kolelitiazis, EHBDO, trematod enfestasyonu, inflamatuar bağırsak hastalığı, primer kolanjit, pankreatit, neoplazi (örn. pankreas veya safra kesesi veya safra kanalı adenokarsinomu), safra kistadenomu ve çeşitli duktal malformasyonlar sayılabilir.

Kedi CCHS'sinde karaciğer loblarının tutumu değişkendir ve histolojik lezyonların önemi, tek bir karaciğer biyopsisi veya ince iğne biyopsilerle tam olarak tespit edilemeyebilir. Bazı loblarda yapılan biyopsi, orta düzeyde periduktal inflamasyon ve hepatit gösterebilirken, diğer karaciğer lobları, safra kanallarının tamamen ortadan kaldırılmasını ve inflamasyonu yönlendirebilecek safra kanalı epitoplarının kaybı nedeniyle aktif inflamasyonun olmadığını gösterir. Çoklu organ sistemi hastalığı olan kediler, eğer tedavi edilmezlerse yaşam süreleri önemli ölçüde azalır. Ancak, CCHS yavaş ilerlediğinden, kediler tedaviye yönelik müdahaleler olmaksızın tanıdan sonra birkaç yıl yaşayabilir.

İrinli CCHS klinik olarak en belirgin olanıdır. Bu kedilerin prezentasyon öncesi (<5 gün) daha kısa bir hastalık süresi vardır, genç veya orta yaşlı yetişikin kedilerde baskındır (3 ila 16 yaş arası). Klinik belirtiler arasında ateş, halsizlik, dehidrasyon, iştahsızlık, kusma ve sarılık bulunur. Birçok kedi karın ağrısı gözlenir ve bazılarında palpe edilebilen hepatomegali vardır.

TANI
Klinikopatolojik özellikler transaminazlarda (ALT, AST) orta ve belirgin artışlar ve ALP ve GGT aktivitelerinde daha az artışlarla diğer CCHS formlarına benzerdir. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı kedilerde kolestatik enzim anormallikleri yoktur. Kedilerin çoğu hiperbilirubinemiktir, bazıları da renal azotemiye sahiptir. Abdominal ultrasonografide EHBDO (extrahepatic bile duct obstruction) , kolesistit, pankreatit veya inflamatuar bağırsak hastalığı ile tutarlı anormallikler, HL(hepatic lipidosis) ile tutarlı yaygın hepatik parankimal hiperekojenite görülebilir veya herhangi bir anormallik görülmeyebilir. Torasik radyografi sıklıkla abdominal inflamasyonu / sepsisi yansıtan büyük bir sternal lenf nodunu ortaya çıkarır.

TEDAVİ
Tıbbi tedavi genellikle cerrahi girişimden önce karaciğer biyopsisiyle sağlanır. Safra akışının durmasına neden olan bozukluklar düzeltilmelidir, çünkü bozukluklar biliyer sistemdeki fırsatçı enfeksiyon riskini arttırır. Karaciğer ve safranın aspirasyonu veya biyopsi sitolojisi genellikle bakteriyel organizmaları ve irinli inflamasyonu ortaya çıkarır. Kültürler, önceki antibiyotik uygulaması ya da anaerobik bakterilerden dolayı kültürün bozulması nedeniyle negatif olabilir. Yaygın olarak izole edilen bakteriler arasında Escherichia coli ,Streptococcus , Clostridium , Bacteroides ve Actinomyces vardır.

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.