KHEDİ - KEDİLERDE KLAMİDYA ENFEKSİYONU

KEDİLERDE KLAMİDYA ENFEKSİYONU

●Klamidya felis, gram-negatif çubuk şekilli bir kokoit bakterisidir; hücre duvarı peptidoglikandan yoksundur. Zorunlu bir hücre içi parazit olarak, otonom bir şekilde çoğaltma yeteneğinden yoksundur.

●C. felis konakçı dışında yaşayamadığından, bulaşma kediler arasında yakın temas gerektirir; oküler sekresyonların transferi muhtemelen en önemli enfeksiyon sebebidir. Yakın zamandaki çalışmalarda, konjunktiviti olanlar da dahil olmak üzere sahipsiz kedilerde yüksek prevalans vurgulanmıştır. Olguların çoğu genç kedilerde, özellikle bir yaşın altında gerçekleşir. Serolojik araştırmalar, aşılanmamış evcil hayvanların % 10'unun veya daha fazlasının antikorlara sahip olduğunu göstermiştir.

Patogenez ve Klinik Belirtiler

●Klamidya için birincil hedef konjonktivadır. Kuluçka süresi genellikle 2-5 gündür. Klinik belirtiler geliştikten sonraki ilk veya iki gün içinde tek taraflı oküler semptomlar görülebilir, ancak bu genellikle bilateraldir. Oküler akıntı başlangıçta sıvı olup, daha sonra mukoid veya mukopürulent hale gelir. Konjunktivanın kemozu (ödemi), klamidyozun karakteristik bir özelliğidir. Kedilerin çoğu iyi görünmesine ve yemek yemesine rağmen, geçici ateş ve kilo kaybı enfeksiyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir. Klamidyal organizmalar kedilerin vajina ve rektumundan izole edilebilir, ancak veneral bulaşmanın gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizdir. Çoğu kedide, konjunktival akıntı enfeksiyondan yaklaşık 60 gün sonra kesilir, ancak bazıları kalıcı olarak enfekte olabilir.

Teşhis

●Enfeksiyonu kültürle tanımlamak mümkündür, ancak klamidya enfeksiyonunun teşhisi için şimdiye kadar PCR teknikleri tercih edilmiştir. Oküler swaplar genellikle örnek olarak kullanılırlar, ancak yeni çalışmalar, oküler, orofaringeal, nazal ve tükrük bezlerinden gelen örnekler PCR ile C. felis'i tespit etme yeteneğinde anlamlı bir fark bulamamıştır, bu da diğer örnekleme alanlarının olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, nadiren tanı amaçlı kullanılmasına rağmen vajinal swablarda, abort edilen fetuslarda ve rektal swablarda da organizmalar tespit edilebilir. ELİSA ve Giemsa boyaması daha az duyarlı olsa da kullanılabilir.

●Aşısız kedilerde antikor tespiti C. felis enfeksiyonunun tanısını doğrulayabilir. Antikor titrelerini belirlemek için immünofloresans ve ELISA teknikleri kullanılır.

Tedavi

●Kedilerde Klamidya enfeksiyonu antibiyotiklerle çok etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Son çalışmalar, organizmanın ortadan kaldırılmasını sağlamak için 4 hafta boyunca tedavinin sürdürülmesi gerektiğini göstermiştir.
Özellikle toplu halde yaşayan ve enfeksiyona maruz kalma riski olan kediler için, daha önce Klamidya enfeksiyonu öyküsü varsa aşılama yapılmalıdır.

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.