Kedilerde Klamidya Enfeksiyonu

Kedilerde Klamidya Enfeksiyonu

Chlamydia felis gram negatif, çubuk şekilde bir kokoid bak derisidir hücre duvarı peptidoglikan yoksundu. zorunlu bir hücre içi parazit olarak otonom bir şekilde çoğalma yeteneğinden yoksundur. C. felis konakçı dışında yaşayamadığından, bulaşma kediler arasında yakın temas gerektirir. Oküler sekresyonların transferi muhtemelen en önemli enfeksiyon sebebidir. Yakın zamandaki çalışmalarda konjonktiviti olanlar da dahil olmak üzere sahipsiz kedilerde yüksek prevalans vurgulanmıştır. Olguların çoğu genç kedilerde, özellikle 1 yaşın altında gerçekleşir. Serolojik araştırmalar aşılanmamış evcil hayvanların %10’unun veya daha fazlasının antikorlara sahip olduğunu göstermiştir.
Patogenez ve Klinik Belirtiler:
Klamidya için birincil hedef konjonktivadır. Kuluçka süresi genellikle 2-5 gündür. klinik belirtiler geliştikten sonraki ilk veya iki gün içinde tek tarafta oküler semptomlar görülebilir ancak bu genellikle bilateraldir. Oküler akıntı başlangıçta sıvı olup daha sonra mukoid veya mukopürülan hale gelir. Konjonktivanın kemozu (ödemi) klamidyozun karakteristik bir özelliğidir. Kedilerin çoğu iyi görünmesine ve yemek yemesine rağmen geçici ateş ve kilo kaybı enfeksiyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkabilir. Klamidyal organizmalar kedilerin vajina ve rektumundan izole edilebilir ancak veneral bulaşmanın gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizdir. Çoğu kedide konjonktival enfeksiyondan yaklaşık 60 gün sonra kesilir ancak bazıları kalıcı olarak enfekte olabilir.
Teşhis:
Enfeksiyonu kültürle tanımlamak mümkündür ancak klamidya enfeksiyonunun teşhisi için şimdiye kadar PCR teknikleri tercih edilmiştir. Oküler swablar genellikle örnek olarak kullanılırlar ancak yeni çalışmalarda oküler, orofaringeal, nazal ve tükürük bezlerinden gelen örnekler PCR ile C. felis’i tespit etme yeteneğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu da diğer örnekleme alanlarının oluşabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca nadiren tanı amaçlı kullanılmasına rağmen vajinal swablarda, abort edilen fetüslerde ve rektal swablarda da organizmalar tespit edilebilir. ELISA ve Giemsa boyaması daha az duyarlı olsa da kullanılabilir.
Aşısız kedilerde antikor tespiti C. felis enfeksiyonunun tanısını doğrulayabilir. Antikor titrelerini belirlemek için immünofloresans veya ELISA teknikleri kullanılır.
Tedavi:
Kedilerde klamidya enfeksiyonu antibiyotiklerle çok etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Son çalışmalar organizmanın ortadan kaldırılmasını sağlamak için 4 hafta boyunca tedavinin sürdürülmesi gerektiğini göstermiştir. Özellikle toplu halde yaşayan ve enfeksiyona maruz kalma riski olan kediler için daha önce klamidya enfeksiyonu öyküsü varsa aşılama yapılmalıdır.

Geçen Haftanın Kedileri