Kedilerde İşaretleme / İdrar Püskürtme

Kedilerde İşaretleme / İdrar Püskürtme

İdrar püskürtme özellikle kısırlaştırılmamış erkek kedilerde yaklaşık 6-7 aylık olduktan sonra görülen seksüel ve duygusal olarak işaretleme amacıyla idrarını tuvalet kabı dışına yapma davranışıdır. İdrarını tuvalet kabı dışına yapma başka nedenlerle de olabilir. Kedi sahipleri tarafından genellikle davranış problemi olarak değerlendirilen bu konu özellikle de tuvalet problemleri açısından önem taşıdığından dikkatli bir gözlemle birbirinden ayırt edilmesi zorunludur.
Ayrıca kediler doğasından gelen içgüdüsel bir davranış olarak da idrar püskürtebilirler. Karakteristik bir kokusu olan idrarı bölgelerini işaretlemek amacıyla kullanırlar ancak evde yaşayan bir kedinin bölgesini işaretlemesinin nedeni; kendini veya alanını tehdit altında görmesidir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Örneğin karakter, yakın çevrede yabancı bir kedi olması, eve yeni bir pet veya kişi gelmesi, sahibinin elbiselerinde veya ayakkabılarında yabancı kedi kokusu, evdeki petler arasında rekabet, evdeki kedi sayısı, evde yenilik veya yapısal değişim, yeni eve taşınma, yabancı ziyaretçiler gibi nedenlerle idrarını tuvalet kabı yerine başka yerlere yapabilir. Ayırt edilmesi gereken konu ise idrar püskürtmenin seksüel nedenlere bağlı olarak mı yoksa davranış problemi olarak mı yapıldığıdır. Bu amaçla soruna neden olabilecek tüm olasılıkları gözden geçirmeniz gerekebilir. Eğer 6-7 aylık bir kediye sahipseniz ilk akla gelen hormonal nedenler olmalıdır. Böyle bir durumda idrar püskürtme genellikle dikey yüzeylere yapılır. Kokusu oldukça karakteristik, keskin ve yoğundur. Uygulayacağınız koku çıkarma yöntemleri genellikle başarısızdır. Oysa normal idrar yere, halıya vs. yapılır ve karakteristik kokusuna rağmen uygun yöntemlerle temizlendiğinde kokuyu gidermek mümkündür.
İdrar püskürtme vakalarının hemen hemen hepsi kısırlaştırma işleminden sonra tamamen ortadan kalkmaktadır. Eğer nadiren de olsa kısırlaştırma operasyonu sonrasında sorun hala devam ediyorsa medikal problemler (alt idrar yolları hastalığı, böbrek hastalıkları vs.), kum ve kum kabı ile ilgili olasılıklar, heyecan, korku ve agresiflikle ilgili konular gözden geçirilmeli ve elde edilen bulgular değerlendirilerek sorunun kaynağı tespit edilmelidir.

Geçen Haftanın Kedileri