KHEDİ - KEDİLERDE HİPERTROİDİZM

KEDİLERDE HİPERTROİDİZM

Kedilerde sıklıkla görülen hipertiroidizm, tiroid hormonları T4 ve T3'ün aşırı salgılanmasından ve artan metabolik oranı yansıtan işaretlerle sonuçlanır. Orta yaşlı ve yaşlı kedilerde daha sık görülür. Fonksiyonel tiroid adenomu (adenomatöz hiperplazi) kedi hipertiroidizminin en yaygın nedenidir. Olguların % 70'inde tiroid lobları büyümüştür.

Klinik Bulgular ve Tanı
En sık görülen belirtiler arasında kilo kaybı, artan iştah, hipereksitabilite, polidipsi, poliüri ve tiroit bezinin palpe edilebilecek kadar genişlemesi yer alır. Gastrointestinal bulgular da yaygındır ve kusma, ishal ve artmış dışkı miktarı görülebilir. Kardiyovasküler bulgular taşikardi, sistolik üfürümler, dispne, kardiyomegali ve konjestif kalp yetmezliğini içerir. Kilo kaybı bu kedilerde ortak bir işaret olarak kalır.

Yüksek serum total tiroid hormon konsantrasyonu hipertiroidizmin ayırt edici özelliğidir ve tanıyı doğrular. Serum total T4 konsantrasyonları hipertiroidisi olan çoğu kedide yüksek olmasına rağmen, kedilerin % 5- % 10'u normal T4 değerlerine sahiptir. Normal serum T4 değerlerine sahip kedilerin çoğu ya hafif, erken hipertiroidizm ya da eşzamanlı nontroidal hastalığı olan hipertiroidizmdir. Bu kedilerde, anamnez ve fizik muayene bulguları ile birlikte yüksek bir serbest T4 konsantrasyonu hipertiroidizmin tanıtıcı bulgusudur.

Tedavi
Hipertiroidisi olan kediler, radyoiyodin tedavisi, tiroidektomi, kronik antitiroit ilaç uygulanması veya yaşam boyu beslenme tedavisi (iyot eksikli diyet) ile tedavi edilebilir. Radyoaktif iyot basit, etkili ve güvenli bir tedavi sağlar ve tercih edilen tedavi olarak kabul edilir.
Cerrahi tiroidektomi de kedilerde hipertiroidizm için etkili bir tedavidir. Tiroidektominin tamamlanmasından 1-2 gün sonra tiroksin takviyesi yapılmalıdır. Eğer iyatrojenik hipoparatiroidizm gelişirse, D vitamini ve kalsiyum ile tedavi de endikedir.

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.