Kedilerde Hipertiroidizm

Kedilerde Hipertiroidizm

Kedilerde sıklıkla görülen hipertiroidizm tiroid hormonları T4 ve T3'ün aşırı salgılanmasından ve artan metabolik oranı yansıtan işaretlerle sonuçlanır. Orta yaşlı ve yaşlı kedilerde daha sık görülür. Fonksiyonel tiroid adenomu (adenomatöz hiperplazi) kedi hipertiroidizminin en yaygın nedenidir. Olguların %70’inde tiroid lobları büyümüştür.
Klinik Bulgular ve Tanı:
En sık görülen belirtiler arasında kilo kaybı, artan iştah, hipereksitabilite, polidipsi, poliüri ve tiroid bezinin palpe edilebilecek kadar genişlemesi yer alır. Gastrointestinal bulgular da yaygındır ve kusma, ishal ve artmış dışkı miktarı görülebilir. Kardiyovasküler bulgular taşikardi, sistolik üfürümler, dispne, kardiyomegali ve konjestif kalp yetmezliğini içerir. Kilo kaybı bu kedilerde ortak bir işaret olarak kalır.
Yüksek serum total tiroid hormon konsantrasyonu hipertiroidizmin ayırt edici özelliğidir ve tanıyı doğrular. Serum total T4 konsantrasyonları hipertiroidisi olan çoğu kedide yüksek olmasına rağmen kedilerin %5-10'u normal T4 değerlerine sahiptir. Normal serum T4 değerlerine sahip kedilerin çoğu ya hafif/erken hipertiroidizm ya da eş zamanlı nontiroidal hastalığı olan hipertiroidizmdir. Bu kedilerde anamnez ve fizik muayene bulguları ile birlikte yüksek bir serbest T4 konsantrasyonu hipertiroidizmin tanıtıcı bulgusudur.
Tedavi:
Hipertiroidisi olan kediler radyoiyodin tedavisi, tiroidektomi, kronik antitiroid ilaç uygulanması veya yaşam boyu beslenme tedavisi (iyot eksikli diyet) Tedavi edilebilir. Radyoaktif iyot basit, etkili ve güvenli bir tedavi sağlar ve tercih edilen tedavi olarak kabul edilir. Cerrahi tiroidektomide kedilerde hipertiroidizm için etkili bir tedavidir. Tiroidektominin tamamlanmasından 1-2 gün sonra tiroksin takviyesi yapılmalıdır. Eğer iyatrojenik hipoparatiroidizm gelişirse D vitamini ve kalsiyum ile tedavi de endikedir.

Geçen Haftanın Kedileri