Kedilerde Hiatal Herni

Kedilerde Hiatal Herni

Kedilerde Hiatal Herni

Hiatal herni; abdominal içeriğin, diyaframdaki doğal açıklık olan özofagus boşluğu yoluyla torasik boşluğa (göğüs boşluğuna) çıkmasıdır.

Hiatal herninin 3 tipi vardır.

1. Sliding (Kayma Tipi) Herni: Gastroözefajiyal bağlantının diyaframa doğru ilerlemesidir.

2. Paraözofajiyal Herni: Gastroözofajiyal bağlantı normal yerindedir fakat mide fundusu diyaframın kraniyaline ilerler.

3. Paraözofajiyal ve Kayma Tipi Herni Kombinasyonları

Hiatal herniler hem köpeklerde hem de kedilerde görülür. Erkeklerde daha sık karşılaşılır.


Etiyolojisi

Konjenital (Kedilerde nadir görülür. Hiatal herni, doğumdan beri seyrediyorsa bölge ileri geri hareket edebilir. Buna sliding (kayan) hiatus hernia denir.)


Travmatik

Gastroözofageal Reflü: Mide içeriğinin yemek borusuna geri akışıdır. Reflü, sıklıkla hiatal herniye eşlik eder ve özofajit ile sonuçlanır.)


Semptomlar

Salivasyon

Pityalizm

Vomit (kan ve sindirilmemiş yiyecek)

Öksürük

İştah kaybı

Hareketlerde rahatsızlık

Kilo kaybı

Disfaji (yutma güçlüğü)

Dispne (nefes darlığı)


Diyagnoz 

Eğer semptomlar yavru kedide gözlemleniyorsa konjenital hiatal herni olma ihtimali yüksektir. Fakat yetişkin bir kedide gözlemleniyorsa travma bulguları da göz önünde bulundurularak hastanın muayenesi yapılmalıdır.

Hem torasik ve hem abdominal radyografilerde genellikle dilate özofagus görülür. Bu görüntü, sekonder aspirasyon pnömonisi ihtimalini elemeye yardımcı olabilir. 

Normal radyografiler hiatal herni olma ihtimalini elimine etmez. Tanı için kontrastlı özefagogram, (özefagus boyutunu ve mide fundusunun yerleşim yerini gösterir), floroskopi (mide motilitesini değerlendirir), endoskopi (özofagoskopi yemek borusunun görsel muayenesini sağlayan bir prosedürdür) kullanılabilir.

 

Tedavi

*Cerrahi

Fıtık, vücut dokusunda ciddi hasara neden olduğunda (özellikle yalancı fıtık vakalarında), karın duvarını cerrahi olarak onarmak ve organların yerini eski haline getirmek gerekebilir. Karın duvarını güçlendirmek için dikişler kullanılabilir. Etkilenen organların karın duvarına sabitlenmesi gerekebilir.

*Medikasyon

İleride görülebilecek sindirim sorunlarını önlemek amacıyla sfinkterin gücünü artıracak ve sindirime yardımcı ilaçlar kullanılabilir.

*Diyet Değişiklikleri

Hafif hiatal herni vakalarında, veteriner hekim kedinin ihtiyaçlarına özel bir diyet geliştirebilir. Bu diyet genellikle yağ oranı düşük yiyecekler ile sık sık küçük öğün porsiyonlarını içeren gıdalardan oluşacaktır. Probiyotikler ve antiasitler de sindirim problemlerini hafifletmek için kullanılabilir.

*Antibiyotikler

Akciğerlerde fıtık komplikasyonlarına bağlı olarak pnömoni geliştiyse, oluşan enfekiyonun sağaltımı için uygun antibiyotikler tercih edilmektedir.

İyileşme sürecinde gerçekleşebilen komplikasyonlar

Postoperastif megaözefagus gelişimi rapor edilmiştir.

Aspirasyon pnömonisi sık gözlenen bir sekonder komplikasyondur.


Geçen Haftanın Kedileri