Kedilerde ‘’Head Pressing’’ (Başın objelere dayanması)

Kedilerde ‘’Head Pressing’’ (Başın objelere dayanması)

Kedilerde ‘’Head Pressing’’ (Başın objelere dayanması)


Head pressing, belirgin bir sebep olmadan başın, özellikle de ön yüzünün bir duvara veya başka bir nesneye bastırılması eylemi ile karakterizedir. Bu genellikle, prosencephalonda meydana gelen bir sorun (beynin ön ve talamus kısımları) veya zehirlenme dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek bir sinir sistemi hastalığından kaynaklanır.


Belirli bir kedi ırkının veya yaş aralığının bu hastalık için daha fazla risk altında olduğuna dair bir kanıt yoktur.


Belirtiler ve Tipler


Head pressing’e eşlik edebilecek diğer semptomlar arasında kompulsif pacing (süregelen aralıksız gezinme hareketi), dairesel hareket, alışılagelmiş ve öğrenilmiş davranışlardaki değişiklikler, nöbetler, anormal refleksler ve görsel problemler yer alır. Bu semptomlardan bazıları vücudun ilgili bölümlerinde lezyonlara örneğin, sürekli gezinmenin bir sonucu olarak ayaklarda yaralara veya başın uzun süre bir yüzeye karşı bastırılması sonucu yüz / kafa yaralanmalarına yol açabilir.


Nedenler


İlk düşünülmesi gereken nedenler, hiper veya hiponatremi gibi metabolik bir bozukluk, primer veya sekunder bir tümör, kuduz veya mantar enfeksiyonu gibi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar olmalıdır . Diğer nedenler arasında araba kazaları gibi kafa travmasına yol açan sebepler veya kurşun gibi toksinlere maruz kalma durumları sayılabilir.


Teşhis


Head pressing vakalarında birincil tanı prosedürü beynin fonksiyonlarında düzensizliklere neden olabilecek, retinanın fundusunun ve gözün arkasındaki diğer yapıların enfeksiyöz veya enflamatuar hastalıklar ile ilgili olarak etkilenip etkilenmediğinin incelemesi ile yapılır. Diğer diagnostik testler (kan tahlilleri ve viral testler), kan basıncının düzenli ölçülmesi ve kaydedilmesi, beynin bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans ile görüntüleme (MRI) taramalarıdır. Ayrıca idrar analizi (metabolik sistemle ilgili bir sorun varlığını ortaya çıkarmak amacıyla) ve kan kurşun düzeyini tespit etmek amacıyla kan testi yapılır.


Tedavi


Şiddetli klinik bulgular, hastanın acil olarak tedavisini ve bazen de hastaneye yatışı gerekli kılar. Farklı etiyolojiler de nedene uygun sağaltım metodlarını gerektirir. Tam olarak tanı konulana kadar hiçbir ilaç veya tedavi uygulanmamalıdır.


Yaşam ve Yönetim


Spesifik hastalıklar çeşitli takip ve bakım yöntemleri gerektirir; ancak ilerlemeyi izlemek için nörolojik muayeneleri periyodik olarak tekrarlamak temel gereksinimdir.


Kedilerde ‘’Head Pressing’’ (Başın objelere dayanması)


Head pressing, belirgin bir sebep olmadan başın, özellikle de ön yüzünün bir duvara veya başka bir nesneye bastırılması eylemi ile karakterizedir. Bu genellikle, prosencephalonda meydana gelen bir sorun (beynin ön ve talamus kısımları) veya zehirlenme dahil olmak üzere çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek bir sinir sistemi hastalığından kaynaklanır.


Belirli bir kedi ırkının veya yaş aralığının bu hastalık için daha fazla risk altında olduğuna dair bir kanıt yoktur.


Belirtiler ve Tipler


Head pressing’e eşlik edebilecek diğer semptomlar arasında kompulsif pacing (süregelen aralıksız gezinme hareketi), dairesel hareket, alışılagelmiş ve öğrenilmiş davranışlardaki değişiklikler, nöbetler, anormal refleksler ve görsel problemler yer alır. Bu semptomlardan bazıları vücudun ilgili bölümlerinde lezyonlara örneğin, sürekli gezinmenin bir sonucu olarak ayaklarda yaralara veya başın uzun süre bir yüzeye karşı bastırılması sonucu yüz / kafa yaralanmalarına yol açabilir.


Nedenler


İlk düşünülmesi gereken nedenler, hiper veya hiponatremi gibi metabolik bir bozukluk, primer veya sekunder bir tümör, kuduz veya mantar enfeksiyonu gibi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar olmalıdır . Diğer nedenler arasında araba kazaları gibi kafa travmasına yol açan sebepler veya kurşun gibi toksinlere maruz kalma durumları sayılabilir.


Teşhis


Head pressing vakalarında birincil tanı prosedürü beynin fonksiyonlarında düzensizliklere neden olabilecek, retinanın fundusunun ve gözün arkasındaki diğer yapıların enfeksiyöz veya enflamatuar hastalıklar ile ilgili olarak etkilenip etkilenmediğinin incelemesi ile yapılır. Diğer diagnostik testler (kan tahlilleri ve viral testler), kan basıncının düzenli ölçülmesi ve kaydedilmesi, beynin bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans ile görüntüleme (MRI) taramalarıdır. Ayrıca idrar analizi (metabolik sistemle ilgili bir sorun varlığını ortaya çıkarmak amacıyla) ve kan kurşun düzeyini tespit etmek amacıyla kan testi yapılır.


Tedavi


Şiddetli klinik bulgular, hastanın acil olarak tedavisini ve bazen de hastaneye yatışı gerekli kılar. Farklı etiyolojiler de nedene uygun sağaltım metodlarını gerektirir. Tam olarak tanı konulana kadar hiçbir ilaç veya tedavi uygulanmamalıdır.


Yaşam ve Yönetim


Spesifik hastalıklar çeşitli takip ve bakım yöntemleri gerektirir; ancak ilerlemeyi izlemek için nörolojik muayeneleri periyodik olarak tekrarlamak temel gereksinimdir.


Geçen Haftanın Kedileri