Kedilerde Entropiyum

Kedilerde Entropiyum

Entropiyum, göz kapağının bir bölümünün içe doğru (göz küresine doğru) döndüğü, ters olarak konumlandığı genetik bir durumdur. Bu durum, korneada, erozyon, ülser ve/veya perforasyona yol açabilen yaralanmalara ve çizilmelere yol açar. Ayrıca yaralı bölgenin üzerinde zamanla pigment birikmesi, koyu renkli bir skar dokusu formasyonuna neden olur. Bu skar dokusunun büyüklüğüne bağlı olarak, görme kalitesini düşer ve bazen de tamamen kaybolabilir.
Genellikle, iran kedileri gibi brakisefalik kediler risk altındadır. Entropiyum teşhisi genellikle iki yaş civarında daha sık konulmaktadır.

Belirtiler ve Tipler
Yaygın semptomlar genellikle değişen derecelerde keratit ve aşırı gözyaşı akıntısıdır. Etkilenen göz görünür şekilde kızarık olabilir veya göz küresinin etrafındaki deri sarkık bir görünümde olabilir. Bazı durumlarda, gözlerin dış açısında mukus ve/veya irinli akıntı belirgin bir enfeksiyona işaret eder.

Nedenler
Yüz şekli, kedilerde entropiyumun birincil genetik nedenidir. Kısa burunlu, brakisefalik ırklarda iç göz bağları üzerinde normalden daha fazla gerilim vardır. Bu durum, burun ve yüz yapısının da yatkınlığı ile birlikte, hem üst hem de alt göz kapaklarının göz küresine ve içe doğru dönmesine neden olabilir.
Büyük ırklarda ise tam tersi bir durum görülür. Gözlerin dış açısındaki bağlar aşırı gevşeklik eğilimi gösterirler. Bu da, göz kapaklarının dış kenarlarının içe doğru katlanmasına neden olur.
Tekrarlanan konjuktivitler, fonksiyonel entropiyumla sonuçlanabilen spastik entropiyuma neden olabilir. Bu, göz küresini irrite eden birçok nedenle oluşabilir ve genellikle de normalde entropiyum görülme olasılığı olmayan kedilerde görülür.

Teşhis
Entropiyum teşhisi oldukça basittir ve altta yatan nedenler veya gözü irrite edici nedenler cerrahi müdahele öncesinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu duruma predispoze kedilerin yetiştiricileri, bebek kediler dört veya beş haftalık olduklarında göz kapakları hala  açılmadıysa mutlaka veteriner hekim tarafından kontrol edilmeleri konusunda bilgilendirilmelidirler.

Tedavi  
Durum hafifse ve kornea ülseri gelişmediyse, yapay gözyaşı preparatları iyileşmede etkili olabilir. Ülser gelişen vakalarda lokal olarak antibiyotikli göz pomatları kullanılır. Bunlar tek veya daha fazla sayıda (üçlü) etken madde içerebilir. Cerrahi olarak düzeltme ameliyatları sıklıkla gereklidir.  Bazen hafif vakalarda, göz kapağı dikişle geçici olarak içeri veya dışarı doğru çevrilir. Ağır vakalarda ise yüz rekonstrüksiyonu gereklidir, ancak ameliyatlar nüksleri önlemek amacıyla kediler erişkin olunca yapılmalıdır.

Yaşam ve Yönetim
Entropiyum, veteriner hekim tarafından rutin takip gerektirir. Yazılan reçeteler enfeksiyonu tedavi etmek veya önlemek için antibiyotikli göz damlaları veya pomatları içerir. Cerrahi olarak müdahele edilmeyen vakalarda ilaç uygulama prosedürlerinin tekrarlı olarak  uygulanması gerekebilir ve/veya kedinin ameliyat olabilecek erişkinliğe gelmesi beklenir. Kedi ağrı ve irritasyon nedeniyle gözlerini kaşımak istiyorsa, korneanın çizilmesini önlemek ve sorunu daha da kötüleşmesine yol açmamak için mutlaka yakalık kullanılmalıdır.

Korunma
Entropiyum genellikle genetik yatkınlıktan kaynaklandığından herhangi bir korunma yöntemi yoktur. Entropiyuma yatkınlığı bilinen kedilere sahipleri, bir komplikasyon fark ettikleri anda vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Geçen Haftanın Kedileri