KEDİLERDE BEDEN DİLİ

KEDİLERDE BEDEN DİLİ

Kediler diğer canlılarla iletişim kurmak için beden dilini kullanırlar. Ruh durumunu ifade ederken gözlerin, kuyruğun ve kulakların pozisyonu ve/veya hareketleri öne çıkar. Bir çeşit ‘’bilgi aktarımı’’ olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma vücut tutuş şekli ve ses telleri de eşlik ederler. Duygu ve davranışlar, korku, kaygı, hayal kırıklığı, acı, oyun, çiftleşme isteği, memnuniyetsizlik, rahatlama ve merak gibi çok çeşitli ruhsal durumu içerir. Vücut dili çoğu zaman birkaç duyguyu aynı anda ifade etmek için de kullanılabilir. Bu nedenle, kedinizin vücut dilini anlamaya çalışırken, iletişim kurduğu bağlamın da üzerinde durmalıyız.

TEHDİTTEN KAÇINMA HAREKETLERİ

Bu tür davranışlar, algılanan bir tehdide karşı, güvenliği sağlama çabasıdır.

Bazı kediler; içinde bulundukları çevreden tehdit algıladıklarında donma olarak tanımlayabileceğimiz bir vücut tutuşu sergilerler. Bu durum, kedi kapalı bir alanda ise ve kaçacak bir yer de yoksa daha az fark edilir olmak ve dolayısıyla tehditi savuşturmak için kullanılır. Bu tür kediler genellikle tehlike karşısında sessiz kalmayı tercih ederler. Ancak, “donmuş” olarak da tanımlanabilecek böyle bir kedinin çok hızlı bir şekilde tam tersi bir ruh durumuna geçip, aniden saldırgan tavırlar sergileyebileceği de akılda tutulmalıdır.
Korku kaynağına karşı donma-hareketsiz kalma davranışını geliştiren kedilerin, alışılagelen günlük yeme-içme veya kum kabı kullanma gibi alışkanlıklarında da değişiklikler oluşur ve günlük rutinlerine dönmek için ortamdaki kargaşanın bitmesini saatlerce  bekleyebilirler. Yine korku ve kaygı oluşturan bir nedene maruz kalan kedilerde, aşağıda maddeler halinde belirtilen davranış değişikliklerinin bir ya da birkaçı da çok sık gözlemlenir.

•          Yavaş hareketlerle uzaklaşmak, yani nerdeyse sürünme benzeri bir hareketle uzağa gitmek
•          Kaçmak, özellikle de ürküyorlarsa
•          Saklanma
•          Titreme
•          Kaslarda gerginlik
•          Genişlemiş göz bebekleri
•          Kulakların geriye dönük olarak tutulması
•          Uykulu görünüm
•          Sırt bölgesindeki tüylerin diken diken olması (daha cüsseli görünmek için)
•          Kuyruğun mümkün olduğu kadar vücuda yakın tutulması
•          Göz temasından kaçınma
•         
KORKU ENDİŞE BELİRTİLERİ

Bu tür davranışlar, algılanan tehditten kurtulmayı ve yeniden güvenli bir ortam sağlamayı amaçlar.

•          Tıslama, hırlama
•          Pati atma
•          Tükürme
•          Tırmalama
•          Isırma
•          Bakışları tehdit kaynağının üzerinden ayırmama
•          Vücudu, fiziksel olarak bir başka şeye ulaşılmasını engellemek için kullanmak (yiyecek kabını başkasından korumak)
•          Kulakların geriye doğru düzleşmesi ve yanlara doğru bükülmesi
•          Sırt bölgesindeki tüylerin diken diken olması (daha cüsseli görünmek için)

MERAK BELİRTEN DAVRANIŞLAR

Bu tür davranışlar bir çeşit veri toplama davranışlarıdır. Bir nesne, kişi veya çevre şartları hakkında bilgi edinmek ve/veya tehdit algısı varsa bu tehditin önem derecesini belirlemek amacına yönelik bir çabadır.

•          Çevreyi tanımak amaçlı yakın takip
•          Endişe kaynağı olan nesneye yoğunlaşmak
•          Kulakları dikleştirerek endişe kaynağı objeye yönlenme ve koklama
•          Feromonları tespit edebilmek için Flehmen reaksiyonu görülmesi
•          Kuyruk sallama
•          Bacakların düz pozisyonda turulması ve dik beden duruşu
•          İlgi odağı olan nesneyi sakin bir şekilde izleme (yoğunlaşmanın aksine)
HAYAL KIRIKLIĞI BELİRTİLERİ
Bu tür davranışlar, kedilerin beklentilerinin karşılanmadığı bir duruma veya bir şeyi kontrol edemedikleri anlarda verdikleri tepkilerdir ve genellikle istedikleri şeyi elde etmeye yönelik gösterilen çabadır.
•          Sürekli miyavlama
•          Daire çizerek veya sürekli dolaşma
•          İnsanlara, hayvanlara veya nesnelere sürtünme veya yüz sürme
•          Nesnelerin tırmalanması
•          Davranışları hızlı bir şekilde değiştirme  (korku ve anksiyete durumlarındaki uzun bekleme davranışlarının aksine)
•          Alışılagelenden daha fazla aktivite
•          Kulakların geriye doğru düzleştirilmesi veya döndürülmesi
•          Kuyruğu sert şekilde hareket ettirme
•          Yukarı doğru bakma
•          Dili gösterme
•          Flehman reaksiyonu
•          Burun yalama veya burun derisinin üst kısmının kırıştırılması
•          Deride seğirmeler
•          Çok sinirli olduklarında tüylerin diken diken olması
•          Vücudun berlirli bölgelerini (örneğin, omuz veya kuyruk tabanı) hızlı ve yoğun bir şekilde yalama
AĞRI BELİRTİLERİ
Ağrıyı iyi gizleme eğiliminde oldukları için kedilerde ağrı varlığını fark etmek son derece zordur, ancak bazı belirgin davranışlar sergilerler.
•          Gizlenme
•          Topallama
•          Alışılagelenden daha içe kapanık veya sessiz olma hali
•          Geride konumlanmış kulaklar
•          Büyük gözbebekleri
•          Normal davranışlardan ayrılma
•          Göz kenarlarında yukarıya doğru çekilme
•          Sırtı kamburlaştırma
OYUN HAREKETLERİ
Bu davranışlar oyun sırasında ve onu başlatmak için kullanılır. Avlanma davranışları oyundakilere benzer.
•          Kulakları ileri pozisyonlama
•          Kuyruğun dik olarak tutulması  (kedinin dostça bir etkileşim için oyun olduğuna dair bir gösterge)
•          Bıyıkların önde tutulması
•          Kuyruğun seğirmesi
•          Takip etmek, vurmak, kaydırmak veya ısırmak gibi yırtıcı / avlanma davranışları
•          Evin genç kedisinin, daha yaşlı kediye doğru yerde yuvarlanması (yatıştırıcı davranışın bir göstergesi)
RAHAT/GÜVENDE KEDİ DAVRANIŞLARI
Bu davranışlar kedinin bulunduğu ortamdan memnun olduğunu ve güvende hissettiğini gösterir.
•          Gözlerin yarı kapalı yarı açık olması
•          Minimum kas gerginliği ile oturmak veya uzanmak
•          Minimum kuyruk hareketi
•          Mırıldanma
•          Yoğurma hareketi
•          İnsanlara veya eşyalara sürtünme
•          Göbek açma  (güven gösterir, çünkü kediler korktukları zamanlarda göbeklerini açmak istemezler.)
•          Mutlu ve özenli bir şekilde tüy bakımı yapma
•         
ÇİFTLEŞME DAVRANIŞLARI
Bunlar, kızgınlığa veya östrusa girme belirtileri sergileme ve çiftleşmeye hazır olunduğunu gösterme çabasıdır.
•          Dişilerin erkekler etrafında yuvarlanması
•          Mırlama
•          Gerinme hareketleri
•          Nesnelere, insanlara veya diğer hayvanlara sürtünme
•          Ekstra ilgi gösterme
•          Dişilerin vücutlarının arka kısımlarını kaldırması ve kuyruklarını yana doğru çekmesi (çiftleşme pozisyonu)
•          İşaretleme davranışları (yatay objelere ve mobilyalara idrar yapma, seyiren kuyruk)
•          Yüksek ve sürekli miyavlama
Kedilerdeki davranış değişikliklerinin fark edilmesi çok dikkatli olunmadıkça zor olabilir.

Geçen Haftanın Kedileri