Kedilerde Anafilaksi

Kedilerde Anafilaksi

Kedilerde Anafilaksi

Anafilaksi, bir kedide belirli bir alerjene maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan acil bir durumdur. Kedi bu alerjene daha önce maruz kaldığı halde herhangi bir belirti ortaya çıkmamış olabilir. Neredeyse her şey potansiyel olarak alerjik reaksiyona neden olabileceğinden, anaflaksiye neden olan kaynak tahmin edilemeyebilir. Reaksiyon erken tespit edilirse ve tedavi hızlı bir şekilde uygulanırsa prognoz genellikle iyidir.


Belirtiler ve Tipler

Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri şok, nefes almada zorluk, mukozalarda beyazlık, titreme, soğuk ekstremiteler, yan yatış,  hipotermi, yüzde şişlik, ürtiker, kaşıntı, kusma, idrar kaçırma, ani başlayan diyare olabilir. Belirtilerin görülmeye başlaması, genellikle alerjene maruz kaldıktan birkaç dakika sonra hızlı bir şekilde başlar. Bu belirtilerden bir veya birkaçı görülebilir. 


 

Nedenler

Neredeyse tüm çevresel etkenler veya yutulan çeşitli maddeler kedilerde anafilaksiye neden olabilir. Bunlar arasında böcek sokmaları, bazı ilaçlar, aşılar veya yiyecekler de olabilir. Kedi ciddi bir alerjenle temas ettiği zaman, vücutta tipik olarak ciddi reaksiyon başlar. Bu reaksiyon lokalize kalabilir veya sistemik bir reaksiyona dönüşebilir. Ciddi bir travma da benzer bir reaksiyona neden olabilir.


Teşhis

Kedinin bir alerjene maruz kalmasından sonra belirtilerin dakikalar içinde ortaya çıkması ve durumun giderek ciddileşmesi anaflaktik şok şüphesini güçlendirir. Bir kedinin belirli bir uyarana karşı duyarlı olup olmayacağını belirlemek için önceden yapılabilecek bir test yoktur. Şiddetli bir reaksiyon acil bir durum olarak kabul edilir ve genellikle hastaneye yatmayı gerektirir. Bununla birlikte, probleme neden olduğuna inanılıyorsa, en yaygın alerjenlerin birçoğu için deri alerji testleri yapılabilir. 


Tedavi

Reaksiyona neden olan ajanın tanımlanır tanımlanmaz uzaklaştırılması çok önemlidir. Tedavide antihistaminikler, damar içi sıvılar (genellikle şoku azaltmak veya önlemek ve hidrasyonu sağlamak için) uygulanır. Şok şiddetli ise epinefrin ve kortikosteroidler gibi ilaçlar verilir. Ciddi durumlarda medikal tedavinin yanısıra, yaşam desteğinin sağlanması amacıyla  solunum yolu desteği gerektirebilir, böylece kedinin normal bir şekilde nefes alması ve oksijen ihtiyacının karşılanması amaçlanır. Alerjene maruz kalan kedi genellikle tedavinin başlamasından 24 ile 48 saat sonraya kadar klinik bir ortamda yakından izlenmelidir. Reaksiyonun, kedi gözetimden çıktıktan sonraki dönem kontrolü için antihistaminikler reçete edilebilir.

Yaşam ve Yönetim

Alerjik reaksiyona gıda veya başka bir yaygın alerjen neden olmuşsa, kedinin çevresini kontrol etmek için çaba gösterilmelidir. Birçok vaka aniden ortaya çıktığından, gelecekteki bir acil durumun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için veteriner hekimin yönlendirme tavsiyelerine uyulmalıdır. Aşı sonrası oluşan alerjik reaksiyonlarda hasta yakını bu konuda bilgilendirilir, reaksiyon gösterdiği aşı bilgisi karneye not edilir, aşının yıllık tekrarından yaklaşık 30 dakika kadar önce antihistaminik uygulaması önerilir. 


Önleme

İlk reaksiyonu önlemenin bilinen bir yolu yoktur, ancak alerjen belirlendikten sonra kontrol edilebilir.


Geçen Haftanın Kedileri