Kedilerde Aelurostrongylosis

Kedilerde Aelurostrongylosis

Solunum sistemi nematodu olan Aelurostrongylus abstrusus ile infekte olan kediler, dışkılarında ilk larval formu (L1s) saçarlar. Bu larvaların varlığını tespit etmek için altın metod, Baermann testidir. Test, çok kolay olmasına ve basit ekipmanlara ihtiyaç duymasına rağmen hazırlık aşamasına ya da aralıklı/düşük larva saçılımına bağlı olarak yanlış-negatif (False-negative) sonuçlar verebilir. Ayrıca Baermann testi, canlı ve hareketli L1 larvaları tespit edebilir; bundan dolayı potansiyel olarak larvaların canlılığını ve yaşam gücünü etkileyen faktörler, hassasiyeti sınırlayabilir. Uygun örnek alımı, aelurostrongylosis tanısında kritik öneme sahiptir. Eğer dışkı topraktan/zeminden alındıysa, serbest yaşayan nematodlar, tanıda hataya sebep olabilir. Bundan dolayı dışkı örnekleri, kum kabından alınmalıdır.

Bir çalışmada, ticari kedi kumlarının A. abstrusus larvalarının L1s formunun 1 günlük periyotta (örneğin tipik temizleme aralıklarıyla) hayatta kalmalarına yönelik etkilerini değerlendirildi. Topaklanan ve topaklanmayan kil, silika kristaller ve biyoçözünür kumlar, labaratuar şartlarında düzenli aralıklarla (örneğin ≤24 saatte) larval hayatta kalma sürelerine etkilerine yönelik incelendi. Sonuç olarak bazı faktörlerin (örneğin kum tipi, dışkı-kum kontakt süresi), Baermann testinin tanı etkisini kısıtlayabildiği görüldü.

Kullanılan tüm kum tiplerinde A. abstrusus L1s larvalarının hayatta kalma süreleri 3 saat sonra yaklaşık %80; 24 saat sonra yaklaşık %100 azaldı. Bu zamana bağlı azalma, kuma bağlı progresif larval dehidrasyona atfedildi. Not: Labaratuar şartları, kedinin evdeki doğal şartlarını yansıtmayabilir. İdrar varlığı, dışkı yoğunluğu/katılığı ve dışkının kuma gömülmemesi; ev şartlarında larvanın hayatta kalma süresini tahmin edilemez şekilde uzatabilir.

Çalışma, 68°F-73,4°F’ta (20°C-23°C) (tipik oda sıcaklığı) yapıldı ancak daha düşük sıcaklıklara maruz kalmış örnekler (örneğin balkonda, terasta, dolapta, ısıtıcı olmayan ya da ısıtılmamış evlerde bulunan kumlar) ya da daha yüksek sıcaklıklara maruz kalmış örnekler (örneğin dışarıda bırakılmış, havalandırma olmayan evlerde bulunan kumlar) de Baermann testi için kullanılabilir. Akılda tutulmalıdır ki dışkı, ne kadar kumun içinde kalırsa, L1s larvaların ölme ihtimali o kadar artar; bu da yanlış-negatif (False-negative) Baermann sonuçları doğurabilir.

 

...HASTALARINIZA
1. Özellikle dışarıya çıkmasına izin verilen kedilerde dışkı muayenelerinin sıklığının önemi bildirilmelidir.
2. Solunum semptomları gösteren tüm kediler, birden fazla taze dışkı örneğiyle günlere yayarak Baermann tekniğiyle muhakkak incelenmelidir.
3. Dışkı örneği toplama konusunda hasta sahiplerine saatler önce gömülmüş dışkıyı almaktan kaçınmaları gerektiği, dışkıdan kumu uzaklaştırmaları gerektiği, ve örneği kliniğe/labaratuvara olabildiğince erken getirmeleri konusunda bilgi verilmelidir.

Geçen Haftanın Kedileri