Kedilerde Kan Transfüzyonu

Kedilerde Kan Transfüzyonu

Herhangi bir kan ürününün transfüzyonu ile ortaya çıkabilecek çeşitli reaksiyonlar vardır. Safkan kediler, özellikle daha önce kan transfüzyonu yapılmış olanlar, diğer hayvanlardan daha yüksek risk altındadır. Çoğu reaksiyon genellikle transfüzyon sırasında veya transfüzyondan kısa bir süre sonra ortaya çıkar.

Belirtiler ve Tipler

Bir kan transfüzyonuna reaksiyon bağışıklık sistemi ile ilgili; akut reaksiyon (ani, ani bir reaksiyon); veya gecikmiş reaksiyon olarak ortaya çıkar.

Kan transfüzyonuna karşı gelişen reaksiyonun akut semptomları ateş, kusma, halsizlik, inkontinans, şok, kollaps ve transfüzyonun etkinliğini kaybetmesi durumlarını içerebilir. Gecikmiş bir reaksiyonun belirtileri genellikle belirgin değildir ve sadece transfüzyonun etkinliğinin kaybıyla sonuçlanır.

Kontamine kanın transfüzyonu, ateş, şok ve septisemiye, hızlı veya aşırı transfüzyon dolaşıma aşırı yük binmesiyle kusma, öksürük ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Soğuk kanın transfüzyonundan kaynaklanabilen hipotermi ise titreme ve bozulmuş trombosit fonksiyonu ile belirgindir.

Nedenler

.Uyumsuz bir kan tipinin transfüzyonu
.Kontamine kan ve bunun sonucu olarak kan yoluyla doğan hastalığın enfekte olmuş bir donörden transfüzyonu
.Çok hızlı veya çok büyük miktarda transfüzyon
.Uygun olmayan şekilde depolanmış hasar görmüş kırmızı kan hücrelerinin transfüzyonu
.Kedinin bağışıklık sistemi donörün kanındaki çeşitli bileşenlere tepki vermesi sonucu.
Akut reaksiyonlar ise dakikalardan saatlere kadar gözlemlenirken, gecikmiş reaksiyonların genellikle görülmesi 3-14 gün sonradır.

Teşhis

Kan transfüzyonu reaksiyonu tanısı büyük ölçüde transfüzyondan sonra ortaya çıkan semptomlara dayanır. Yapılması gereken testler arasında idrar analizi, donör kanının reddedildiği olgularda kan grubunun yeniden test edilmesi ve transfüze edilen kanın bakteriyel analizi bulunur.

Ateş veya hipotansiyon ile sonuçlanan reaksiyon belirtileri de enflamatuar hastalık olarak teşhis edilebilir veya bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklandığı düşünülür.

Tedavi

Kan transfüzyonuna reaksiyon gösteren kedilere, kan basıncını ve dolaşımını korumak için damar içi sıvı uygulanır ve transfüzyon acilen kesilir. Reaksiyonun şiddetine ve nedenine bağlı olarak ek müdahale ve ilaçlar gerekebilir.

Yaşam ve Yönetim

Kedinizin temel yaşamsal belirtileri (nefes alma ve nabız) ​​kan nakli öncesinde, sırasında ve sonrasında izlenecektir. Ayrıca, beden ısısı, akciğer sesleri ve kan plazma rengi sık sık kontrol edilmelidir.

Önleme

Kan transfüzyonu reaksiyonları, standart kan transfüzyon protokolünü izleyerek önlenebilir: Bir eşleşme sağlamak için kan tiplerinin tam olarak çapraz kontrolü, enfeksiyon etkenleri içerip içermediğini saptamak için donör kanının test edilmesi ve donör kanının uygun şekilde depolanması. Transfüzyon başlangıçta dakikada bir mililitreden başlamalı ve tüm transfüzyon aktivitesi hastanın tıbbi dosyasına uygun şekilde kaydedilmelidir.

Geçen Haftanın Kedileri