Kediler Her Zaman Dört Ayak Üstüne Düşmez!

Kediler Her Zaman Dört Ayak Üstüne Düşmez!

Halk arasında “Kediler her zaman dört ayak üstüne düşer.” şeklinde yaygın bir inanış var ve tedbirsizliğin altında yatan nedenlerden biri de bu. Bu nedenle öncelikle bu konuya açıklık getirelim. Kedilerin her zaman dört ayak üstüne düştüğü kesinlikle bir yanılgı. Buna ‘Kedi doğrultma refleksi’ ismi veriliyor ve her zaman işe yaramıyor. Özellikle kısa mesafeli düşüşlerde işe yarama şansı yok, ayrıca uzun mesafeli düşüşlerde de işe yarayacağının garantisi yok.
Yüksekten düşme sebebi ile yaşanabilecek sorunları sıralarsak:

  1. Kırıklar:

Kedilerde yüksekten düşme yüzünden ortaya çıkan sorunlardan biri kırıklardır. Ayrıca kedinin düştüğü zeminin durumuna göre kırıkların sayısı da artabilir. Sadece bacak kırıkları değil, kaburga ve düşüş sırasında yere çarpma neticesinde çene kemiği kırıkları da yüksekten düşme ile ortaya çıkabilir.
Kedilerde maxillofacial bölge ve mandibulanın travmatik lezyonlarına sık olarak rastlanmasa da bunlar önemli bozukluklara neden olabilir ve hayati tehlike oluşturabilir.
Kedilerde omuz eklemi çıkıkları genellikle şiddetli travmalar, yüksekten düşme ve trafik kazaları sonucunda oluşur. Köpek ve kedilerde oluşan kırıkların yaklaşık %18’i radius ve ulna kırıklarıdır. Bölgenin zayıf olan yumuşak doku ile çevrili olması ekstremitenin proksimalinde yer alan kemiklere göre daha fazla oranda kırık oluşumuna zemin hazırlar.
Küçük hayvanlarda rastlanan kırıkların yaklaşık %20-30’unu pelvis kırıkları oluşturur. Güçlü ve kalın kas katmanları ile kuşatılan bu kemiksel çatıdaki kırıklar genellikle trafik kazaları, yüksekten düşme, vurma, ateşli silahlarla yaralanmalar gibi yüksek enerjili ve değişik açılardan gelebilecek direkt travmalar sonucunda oluşur.
Klinik çalışmalarda gözlenen femur kırıklarının dağılımı ise, bütün kırık olgularının %20-25’ini oluşturur.
Tibia ve fibula kırıklarına da oldukça sık rastlanır. Genel kırık olguları içinde %20 oranında bir dağılım gösterir. Anatomik yönden zayıf olan yumuşak doku ile çevrili olması bu oranın artmasında bir neden oluşturmaktadır

  1. İç kanama:

Yüksekten düşen kedilerde iç kanama görülme olasılığı çok yüksektir ve iç kanama veteriner hekim tarafından müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanır. Düşen kedinin aldığı darbe neticesinde farklı organlarında şekillenebilen iç kanama kendini kusma, kulak, ağız ya da burundan kan gelmesi, denge kaybı gibi çeşitli belirtilerle gösterebilir.

  1. Hemotoraks:

Hemotoraks gelişen bir kedide bu durumdan ilk etkilenen sistemler solunum sistemi ve dolaşım sistemidir. Plevral boşluğa biriken kan seviyesi arttıkça etkilenen taraftaki akciğerler kollebe olur ve semptomlar kendini belli etmeye başlar. Hemotoraks durumlarında plevral boşluğa biriken kan; akciğer-diyafram hareketleri ve plevral enzimler nedeni ile pıhtılaşamaz ve kanama devam eder.
Belirtileri; dispne, taşipne, hipoksi, siyanoz, hipotansiyon, taşikardi, göğüs ağrısı, etkilenen tarafta solunum seslerinin derinden gelmesi yada azalması ve pnömotorakstır (Pnömotoraks; akciğerlerle göğüs kafesi duvarı arasına hava sızma durumunda meydana gelir. Sızan hava akciğerler üzerinde basınç oluşturur. Akciğerlerin ne oranda söndüğüne bağlı olarak nefes alıp vermenin kısa kısa olması. Nefes alış verişleri şiddetli ya da daha az şiddetli olabilir.Hızlı kalp atışları, tansiyon pnömotoraksın en şiddetli belirtisidir.)

  1. Damak yarığı:

Kedilerde yüksekten düşme nedeni ile oluşan çok ciddi sorunlardan birisi de damak yarığıdır. Kedinin yüksekten düşmesi ile oluşan travmaya bağlı olarak şekillenen damak yarığı son derece ciddi hatta ölümcül bir sorundur, zira bu yarık; kedilerin yemek yeme, su içme gibi hayati işlevleri yerine getirmesini engelliyor, ayrıca yiyecek ve içeceklerin akciğere kaçarak hayvanın hayatını kaybetmesine neden olabiliyor.

  1. Yaralar:

Yine özellikle kedinin düştüğü zemine bağlı olarak şekillenen sorunlardan biri de yaralardır. Kedinin vücudunun farklı noktalarında kimi zaman son derece ciddi yaralar ortaya çıkabilir.
Bu tarz bir durumla karşılaşıldığı zaman en kısa sürede veteriner hekime götürülmelidir. Özellikle kedi sahiplerinin yapması gereken ise cam ve balkonlara mutlaka sineklik takmaktır.

Geçen Haftanın Kedileri