Hipertrofik Kardiyomiyopati (HCM)

Hipertrofik Kardiyomiyopati (HCM)

Kedilerin kalp kasında aşırı kalınlaşmaya neden olan hipertrofik kardiyomiyopati; kedilerin en sık rastlanan, kalbin kasılma ve gevşeme yeteneklerinde bozulmayla seyreden sinsi bir primer kalp hastalığıdır.Aşırı kalınlaşan kalp kası nedeniyle bozulan kardiyak fonksiyonlar kedilerin genel sağlığını olumsuz etkilemekte ve beraberinde kalp ve damar problemlerini getirmektedir. Kalp kasındaki bu kontrolsüz kalınlaşma dolaşımdaki kanın durgunlaşmasına neden olmakta ve beraberinde pıhtı-emboli oluşumunu tetiklemektedir. Oluşan pıhtılar büyük ya da küçük bir çok damarda tıkanıklıklar yaratmakta ve tıkanan damara bağlı olarak klinik belirtiler şekillenmektedir.
Aort kolu olan arka ayak damarlarında tıkanma sıklıkla paralizlere, pulmoner akciğer damarlarındaki tıkanmalar ani gelişen solunum güçlüklerine ve beyin damarlarındaki tıkanıklıklar ise sinirsel belirtilere neden olmaktadır. Çoğu hastada klinik belirti görülmeksizin ani ölümler şekillenebilmektedir. Hastalık her yaştaki kedilerde belirlenmesine rağmen sıklıkla 5 yaş altı saf ırklarda teşhis edilmektedir.
Hastalığın önemi Ankara ve Van kedileri başta olmak üzere birçok kedide (Ragdoll kedileri, kısa tüylü kediler, İran kedileri vb) aniden ortaya çıkması, gizli ve sessiz seyretmesinden kaynaklanmaktadır.
Klinik belirtiler:
HCM’li birçok kedi klinik belirti göstermeksizin yaşamlarına uzun süre devam edebilirler. Klinik belirtilerin ortaya çıkması çoğu zaman belirlenemeyen birçok stres nedenli faktörlerden kaynaklanmaktadır. HCM’li kedilerin kliniğe geçirilme nedenleri sıklıkla ani, bir gün içinde özellikle arka ayaklarda gelişen paraliz ya da solunum güçlüğü ( ağızdan nefes alıp verme) olmaktadır. Arka ayaklarda paraliz gelişen hastalarda arka ayakların soğuması, femoral nabız alınamaması ve etkilenen ayakların taban yastıklarında emboli nedenli renk değişiklikleri tanı koydurucu olmaktadır. Beynin besleyici arterlerinde tıkanıklık şekillenen hastalarda ise istemsiz kasılmalar, hiperestezi ve midriyazis gibi sinirsel belirtiler görülebilmektedir. Çoğu zaman hastalık şiddetli ağrı nedeni ızdıraplı seyretmektedir. Tedavisi geciken hastalarda arka ayaklarda dekübitis yaraları oluşabilmektedir. Kardiyak oskültasyonda gallop ritmi ve taşikardinin varlığı da tanıyı desteklemektedir.
Teşhis:
Toraks röntgenleri HCM’li kedilerde normal olabilmektedir. Pulmoner emboli nedenli solunum depresyonu gelişen hastalarda toraks röntgeninde pulmoner arterin belirginleşmesi en sık karşılaşılan bulgudur. Ekokardiyografi; hastalığının teşhisinde en önemli desteği sağlamaktadır. HCM’li kedilerin ekokardiyografilerinde; simetrik ya da asimetrik olarak sol ventrilüler duvar ve/veya ve interventriküler septumun hipertrofisi söz konusu olmaktadır. Bazı vakalarda kalp boşluklarında trombüse ve perikardiyal efüzyona rastlanabilmektedir.

Geçen Haftanın Kedileri