KHEDİ - HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİ

Kedilerin kalp kasında aşırı kalınlaşmaya neden olan Hipertrofik Kardiyomyopati(HCM);
kedilerin en sık rastlanan, kalbin kasılma ve gevşeme yeteneklerinde bozulmayla seyreden sinsi bir primer kalp hastalığıdır. Aşırı kalınlaşan kalp kası nedeniyle bozulan kardiyak fonksiyonlar kedilerin genel sağlığını olumsuz etkilemekte ve beraberinde kalp ve damar problemlerini getirmektedir. Kalp kasındaki bu kontrolsüz kalınlaşma dolaşımdaki kanın durgunlaşmasına neden olmakta ve beraberinde pıhtı-emboli oluşumunu tetiklemıektedir. Oluşan pıhtılar büyük ya da küçük birçok damarda tıkanıklıklar yaratmakta ve tıkanan damara bağlı olaşrak klinik belirtiler şekillenmektedir. Aort kolu olan arka ayak damarlarındaki tıkanma sıklıkla paralizlere, pulmoner akciğer damarlarındaki tıkanmalar ani gelişen solunum güçlüklerine, beyin damarlarındaki tıkanıklıklar ise sinirsel belirtilere neden olmaktadır. Çoğu hastada klinik belirti görülmeksizin ani ölümler şekillenebilmektedir. Hastalık her yaştaki kedilerde belirlenmesine rağmen sıklıkla 5 yaş altı saf ırklarda teşhis edilmektedir.

Hastalığın önemi Ankara ve Van kedileri başta olmak üzere; birçok kedide (Ragdoll kedileri, kısa tüylü kediler, İran kedileri vb) aniden ortaya çıkması, gizli ve sessiz seyretmesinden kaynaklanmaktadır.

•Klinik Belirtiler;
HCM’li birçok kedi klinik belirti göstermeksizin yaşamlarına uzun süre devam edebilirler. Klinik belirtilerin ortaya çıkması, çoğu zaman belirlenemeyen birçok stres nedenli faktörlerden kaynaklanmaktadır. HCM’li kedilerin kliniğe getirilme nedenleri sıklıkla; ani, bir gün içinde özellikle arka ayaklarda gelişen paraliz ya da solunum güçlüğü (ağızdan nefes alıp verme) olmaktadır. Arka ayaklarda paraliz gelişen hastalarda; arka ayakların soğuması, femoral nabzın alınamaması ve etkilenen ayakların taban yastıklarında emboli nedenli renk değişiklikleri tanı koydurucu olmaktadır. Beynin besleyici arterlerinde tıkanıklık şekillenen hastalarda ise istemsiz kasılmalar, hiperestezi ve mydriasis gibi sinirsel belirtiler görülebilmektedir. Çoğu zaman hastalık şiddetli ağrı nedenli ızdıraplı seyretmektedir. Tedavisi geciken hastalarda arka ayaklarda dekübitis yaraları oluşabilmektedir. Kardiyak oskültasyonda gallop ritmin ve taşikardinin varlığı da tanıyı desteklemektedir.

•Teşhis;
Toraks röntgenleri HCM’li kedilerde normal olabilmektedir. Pulmoner emboli nedenli akut solunum depresyonu gelişen hastalarda, toraks röntgenlerinde pulmoner arterin belirginleşmesi en sık karşılaşılan bulgudur.
Ekokardiyografi hastalığın teşhisinde en önemli desteği sağlamaktadır. HCM’li kedilerin ekokardiyografilerinde; simetrik ya da asimetrik olarak sol ventriküler duvar ve/veya interventriküler septumun hipertrofisi söz konusu olmaktadır. Bazı vakalarda kalp boşluklarında trombüse ve perikardiyal efüzyona rastlanabilmektedir.

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.