HİDRONEFROZ

HİDRONEFROZ

Hidronefroz kısmi veya tam olarak idrar çıkışının engellenmesi ile böbrek dokusunun basınca bağlı atrofiye olması ile meydana gelir. 

Etiyoloji 

Hidronefroz idrar çıkışının engellenmesinden kaynaklanır. İdrar kesesi, üreter ve renal pelvis üçgeninde yer alan kanserler hidronefroza neden olabilir. Aynı zamanda ürolit, üreterolit, konjenital ve edinsel darlıklar, ovariohisterektomi ile birlikte yapılan hatalı dikişlerin yol açtığı da bildirilmiştir. 

Klinik Görünüm

Tek taraflı hidronefrozlar sıklıkla subklinik bir görünüme sahiptir ve bulgular hidronefroza yol açan altta yatan nedene göre şekillenir. Akut tıkanıklık genellikle ‘karın ağrısı’ olarak düşünülen duyarlılığa neden olabilir. Kısmi tıkanıklık, polidipsi ile idrar hacminde artışa yol açabilir. Bilateral kısmi üreteral tıkanıklık böbrek yetmezliğine yol açar. 

Semptomlar

Pollaküri(Az miktarda sık idrara çıkma)  

Strangüri 

Polidipsi

Hematüri

Kusma

Letarji

Karın ağrısı 

Karın şişliği( tek taraflı veya her iki taraf)

İştah kaybı 

Ayırıcı tanı 

Renomegali; neoplazi, amiloidoz, FİP ve kistik hastalık göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tanı

Büyümüş bir böbrek, abdominal palpasyon ve radyografilerde görülebilir. Hidronefrozun varlığı ultrasonografide ortaya konulabilir ancak obstrüksiyonun nedeni ancak ileri görüntüleme teknikleri ile (tomografi) ve deneysel laparoskopi ile ortaya konabilir.

Tedavi 

Böbrek fonksiyonları günler içerisinde kaybolabileceğinden çıkış tıkanıklığının hızla cerrahi olarak düzeltilmesi gereklidir. Aşırı olarak etkilenmiş böbreğin cerrahi eksizyon ile çıkartılmasıyla (nefrektomi) tedavi edilir.

Geçen Haftanın Kedileri