KHEDİ - BORNA VİRÜS ENFEKSİYONU

BORNA VİRÜS ENFEKSİYONU

BDV, sarmal kapsit ve tek iplikçikli RNA genomu içeren zarflı bir virüstür. Bornaviridae familyasının tek üyesi olarak Mononegavirales sırasına tahsis edilmiştir. İlginç olarak, BDV bir dizi beyin kaynaklı hücre tipini enfekte edebilir, ancak genellikle herhangi bir sitopatik etki oluşturmaz.

Epidemiyoloji

BDV'nin bulaşma şekli tam olarak aydınlatılmamıştır. Transmisyonun enfekte bir hayvanla doğrudan temas yoluyla veya dolaylı olarak enfekte bir hayvanın salgılarıyla temas ile gerçekleştiği kabul edilmektedir. Ek olarak, İsveç'te ormanlık bölgelerde hastalığın lokal olarak görülmesi, keneler gibi vektörlerin de bulaşmada rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, tüylerin kedilerde BDV enfeksiyonu için rezervuar görevi görebileceği açıktır. Bununla birlikte, BDV enfeksiyonun kediler arasında kolayca bulaşmadığı görülmektedir.

Feline BDV Almanya, İsviçre, Belçika, Birleşik Krallık, Japonya, Filipinler, Endonezya, Avustralya ve Finlandiya da dahil olmak üzere birçok ülkede bildirilmiştir.

Farklı ülkelerde nörolojik hastalıkları olan kedilerde seroprevalansın % 0 ile % 67 arasında değiştiği bildirilmiştir. Sağlıklı kedilerde BDV antikorlarının görülme oranı çok daha düşüktür, % 2 ile 40 arasında değişir. Ormanlık alanların hastalık için önemli bir risk faktörü olarak bildirilmiştir, tüm klinik vakaların % 68'i ormanlara erişimi olan kedilerde gerçekleşmiştir. Hastalığın oluşumu ilkbahar döneminde artmaktadır. Japonya'da yeni bir çalışmaya göre BDV enfeksiyonuna bir yaşından küçük kedilerin daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır.

Patogenez ve Klinik Belirtiler

BDV'nin orofarenks, burun veya bağırsak yolundaki sinir uçlarını enfekte edebileceği kabul edilmektedir. Virüsün sinirler boyunca merkezi sinir sistemine göç ettiği düşünülmektedir. Virüse karşı güçlü bir T hücresi yanıtının klinik belirtilerin geliştirilmesinden sorumlu olduğuna inanılmaktadır, ancak hastalık gelişimi için diğer faktörler de önemli olabilir.

Etkilenen kediler; yürüme bozuklukları, ataksi, sırt ağrısı ve davranış değişiklikleri gösterir. Bazı durumlarda, etkilenen kediler pençelerini geri çekme yeteneğini kaybeder. Klinik belirtiler genellikle ilerler ve etkilenen kedilerde arka ayaklarda şiddetli felç geliştikten sonra ölür. Bununla birlikte, bazı kediler kısmen veya tamamen iyileşir. Subklinik enfeksiyonlar da oluşabilir.

Son dönemdeki borna virüs enfeksiyonu olan kedilerde, etkilenen popülasyonun yaklaşık üçte birinde hafif nötropeni gözlenir. Klinik veya biyokimyasal parametrelerde başka değişiklik gözlenmez.

Teşhis

Benzer klinik bulgulara (Feline Immunodeficiency Virus, Feline Leukemia Virus ve Feline Coronavirus) yol açabilecek birçok viral enfeksiyon olduğundan tek başına klinik bulgulara göre teşhis mümkün değildir. ELISA ya da dolaylı immünofloresan ile BDV'ye karşı antikorların saptanması geçici bir tanıya izin verir.

Borna hastalığının klinik bulguları ile kedilerden alınan kan, idrar, konjonktival, nazal, oral ve anal swabların havuzlanmış örneklerinde RT-PCR (ters transkripsiyon PCR) ile virüs RNA'sının saptanması tanı olarak kabul edilebilir.

Günümüzde Borna hastalığının en güvenilir tanı aracı patoloji ve histopatoloji olarak kabul edilmektedir. İmmünhistokimya veya BDV-RNA'nın saptanması, BDV enfeksiyonunun kesin tanısını doğrulayan tekniklerdir. Bu yöntemler pahalı ve deneyim gerektirdiğinden, rutin teşhisde kullanılmamaktadır. Ek olarak, klinik olarak etkilenen tüm kediler bu testlerle pozitif değildir.

Tedavi ve Prognoz

Hastalığın spesifik, olumlu bir tedavisi yoktur. Prognozu ise olumsuzdur, hastalık giderek ilerler.

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.