ATAKSİ

ATAKSİ

Ataksi inkoordine yürüyüş olarak tanımlanır. Sinir sisteminde etkilenen bölgeye bağlı olarak ataksiler tiplendirilir. Bunlar; Genel propriyoseptif ataksi, vestibüler ataksi , serebellar ataksidir.


1.GENEL PROPRİYOSEPTİF ATAKSİ;

a.Esas olarak omuriliğin beyaz maddesini etkileyen bir lezyondan kaynaklanır.

b.Gövdenin ve ekstremitelerin uzaydaki pozisyonunu beyine ileten yollarda hasar oluştuğu için gövde ve ekstremiteler uygun konumlandırılamaz .

b.Hastalarda bacaklarda  geniş tabanlı duruş ve sallantılı  yürüyüşün belirgin olduğu,  koordinasyon bozukluğu ile karakterize edilir. Bu tip ataksi genellikle parezi ile ilişkili olarak görülür. Etkilenen uzuv (lar) ın adımı genellikle normalden daha uzundur ve ayak parmakları zemini sürtünebilir.

Nedenleri :

    •Omurilik dokusu kaybı ( dejeneratif miyelopati olarak adlandırılır )

    •Omurilik felci(inme)( fibrokartilajinöz embolus veya FCE olarak adlandırılır )

    •Omurga veya omuriliğin yapısal/gelişimsel anormalliği

    •Omurga veya omurilikteki tümörler

    •Omurlarda veya omurlar arası disklerde enfeksiyon

    •Omurilik iltihabı

    •Omurilik travması

    •Omurgadaki değişkenliğin omuriliğe bası yapması

    •Omuriliği koruyan omurilik kanalının daralması


2.VESTİBÜLER ATAKSİ

Vestibüler lezyonlarda; bir tarafa doğru eğilmeye ve düşmeye neden olur. Vestibüler ataksilerde;  anormal nistagmus, baş eğikliği gibi diğer vestibüler semptomlarda eşlik edebilir.

Nedenleri: 

    •Orta veya iç kulak enfeksiyonu

    •Kesin nedeninin asla belirlenemediği geriatrik vestibüler hastalık

    •Kulak veya kafatasındaki tümörler

    •Başa / kulağa travma3.SEREBELLAR ATAKSİ

1. Hareket hızını ve aralığını düzenleyememe (bilinçsiz propriyosepsiyon).

2. Dismetri, özellikle hipermetri ile karakterize edilir - aşırı uzayan, yüksek basamaklı bir yürüyüş.

3. Serebellar hastalıktan veya spinoserebellar yolların seçici işlev bozukluğundan kaynaklanır .

Nedenleri:

    •Beyincikteki dejeneratif değişiklikler

    •Yapısal anormallikler (örneğin, beyincik veya çevresindeki kafatasının az gelişmişliği veya malformasyonu)

    •Beyin tümörü

    •Beyinde enfeksiyon veya iltihaplanma

    •Metronidazol (bir antibiyotik) toksisitesi

 4.ATAKSİNİN OLASI DİĞER NEDENLERİ

    •Çok düşük veya çok yüksek kırmızı kan hücresi sayısı

    •Düşük potasyum, kalsiyum veya glikoz seviyeleri (kan şekeri)

    •Kalp / dolaşım ve / veya solunum hastalıklarıGeçen Haftanın Kedileri