Egyptian Mau Cat

“Kökenlerinin Mısır olduğu sanılsa da yapılan DNA araştırmaları orijinlerinin Kuzey Amerika ve Avrupa olduğunu işaret etmektedir. Maine Coon ve Korat ırkları kedilerle akrabalıkları vardır. Avrupa’da yetiştirilmesi ise 1952'de İtalya'da başlamıştır. Atletik yapılıdırlar ve avcılık özellikleri son derece gelişmiştir. Yüzlerinin ortasında belirgin bir ‘M’ harfi bulunur, bu lekeye aynı zamanda scarab (Antik Mısırda bir böcek) da denilir. Kendi ırkları içinde en sosyal olan kediler Mısır Maular'dır ve en hızlı evcil kedi ünvanına da sahiptirler. Evden çok doğa yaşamına uygun bu kediler ev yaşamına da uyum sağlayabilir ve sahibine çok bağlıdırlar. Sağlık açısından bakıldığında çok sağlıklı kedilerdir fakat genetik hastalık taşımaya müsait ırklardır.”

Egyptian Mau Cat
Geçen Haftanın Kedileri