KHEDİ - Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14 Haziran 2018 tarihinde saat 20.30’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise; 21 Haziran 2018 tarihinde saat 20.30’da çoğunluk aranmaksızın Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. No: 40 D. 8 adresinde KHEDİ merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle oy kullanmak isteyen asil üyelerin toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir).

Gündem maddeleri aşağıdadır.

Saygılarımızla

Kedi Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

Açılış
İstiklal Marşı
Saygı duruşu
Genel Kurul Divan teşekkülü
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
Yeni Yönetim Kurulu ve Yedek Yönetim Kurulu'nun seçilmesi
Kapanış

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.