KHEDİ - Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Haziran 2017 tarihinde saat 11.00’de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise;  19 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın Asmalımescit Mah. Sofyalı Sok. Hamson Apt. 20/3, Tünel 34430 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle oy kullanmak isteyen asil üyelerin toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir).

Gündem maddeleri aşağıdadır.

Saygılarımızla

Kedi Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

  • Açılış
  • İstiklal Marşı
  • Saygı duruşu
  • Genel Kurul Divan teşekkülü
  • Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
  • Yönetim Kurulu’nun “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge” teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması
  • Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi
  • Kapanış
Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.