KHEDİ - Kedilerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında L-Lysine kullanımı

Kedilerde Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında L-Lysine kullanımı

Çalışmalar L-Lysin’in Kedi Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Semptomlarını Azaltmadığını Kanıtladı.

Kedilerde üst solunum sistemi enfeksiyonlarına oldukça sık rastlanmaktadır ve semptomları hapşırma, burun akıntısı, göz akıntısı, iştahsızlık, ateş olarak karşımıza çıkar. Antibiyotik ve antiviral ilaçlardan oluşan geleneksel tedavilere ek olarak, sıklıkla L-Lysine desteği de semptomların ortadan kaldırılması ve hastalığın tekrarlanmasının önüne geçmek için önerilmektedir. Son yapılan bir çalışma, kedi hastanesinde çalışan veteriner hekimlerin %90’ından fazlasının L-Lysine kullanımını önerdiğini göstermektedir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına ne neden olmaktadır?

Üst solunum yolu enfeksiyonları viral veya bakteriyel etkenler sonucunda şekillenir. Kedilerde üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu en sık görülen iki viral etken herpes ve calici virüstür. Bakteriyel enfeksiyonlar ise genellikle Mycoplasma pneumoniae, Bordotella bronchiseptica ve Chlamydia psittaci’den kaynaklanmaktadır.

Yürütülen çalışmalar ile L-Lysine desteğinin etkisiz ve potansiyel tehlike yarattığını görülmüştür

Herpes virüs-1’in neden olduğu enfeksiyonlar üzerinde yapılan bir çalışmada, L-Lysine kullanımının, kedilerin herpes enfeksiyonlarının önlenmesi veya tedavi edilmesinde etkisiz olduğunu ortaya koymuştur. L-Lysine’in klinik bulguların gerilemesini sağlamadığı ve hastalığın semptomlarının tedavisinde yardımcı olmadığı görülmüştür.

Yapılan çalışmalarda, L-Lysine’in antiviral özellik taşımamasının yanında, Arginine seviyesini azalttığını görmüştür. Arginine; yara iyileşmesi, böbreklerin atık maddeleri uzaklaştırmasına yardımcı olması, immun ve hormonal fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması gibi birçok farklı fonksiyona sahip bir esansiyel aminoasittir. Kediler bu aminoasitleri sentezleyemez ve Arginine yetmezliğinde hiperamonyakemi (kanda olması gerekenden daha yüksek düzeyde amonyak bulunması ile karakterize bir metabolik bozukluk) gibi ölümcül olabilecek durumlar ortaya çıkabilir.

Son ve en önemli olarak, kedilerde yürütülen birçok klinik çalışma L-Lysine’in Herpes virüs enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisinde etkisiz olmasının yanısıra, L-Lysine kullanan bazı hastalarda enfeksiyon frekansının ve hastalık semptomları ve seyrinin şiddetinin arttığını göstermiştir.
L-Lysine kullanmayı bırakmalı mısınız?

Yürütülen çalışmaların sonucunda, L-Lysine kullanımının, etkili olduğuna dair herhangi bilimsel bir kanıtı bulunmaması sebebi ile en kısa sürede bırakılması önerilmektedir. American Association of Feline Practitioners eski kurul üyelerinden Fern Crist, DVM, çalıştığı 30 yıl boyunca L-Lysine kullandığı kedilerin sayısının hatırlayamadığı kadar fazla olduğu ancak bu bulgular sonucunda kullanmayı bıraktığını, Just Cats Naturally’nin sahibi olan kedi veteriner hekimi Dr. Andrea Tasi ise bir fark yaratmadığını gördükten sonra L-Lysine kullanımını artık önermediğini belirtmiştir.

Sponsorlar
Derneğimiz 2017 Ocak ayında ''Kedi Hekimliği Derneği'' adıyla sürekli gelişen ve her gün daha da özelleşen sağlık ve tıp alanı gibi, biz Veteriner Hekimlerin de daha spesifik çalışmalar yapabilmesi hedefiyle "Kedi Hekimliği" alanına yoğunlaşmak, "Kedi"yi ve özellikle "Hekimliğimizi" kapsayan kısmını irdelemek, hem siz meslektaşlarımız hem de Veteriner Hekim Adayı öğrencilerimizin bu alandaki gelişimine katkı sağlayabilmek amacı ve heyecanı ile kurulmuştur.